Studia dualne

Dual studies, studia dualne, system naprzemienny, system dwutorowy, edukacja zorientowana na praktykę, itp. Określenia te opisują innowacyjny model kształcenia, którego podstawą jest jednoczesne łączenie wiedzy teoretycznej (zdobywanej w trakcie studiów na uczelni) z praktyką zawodową (realizowaną w środowisku biznesowym).

Rozwiązanie to z jednej strony stanowi odpowiedź na potrzebę efektywnego dopasowywania programów studiów do zmieniających się oczekiwań pracodawców (korzyści są niezaprzeczalnie obustronne) z drugiej zaś jest to szansa dla studentów na podwyższenie swoich kompetencji a tym samym odpowiedzialne zainwestowanie w swoją przyszłość.

Prekursorami takiego rozwiązania w Europie byli Niemcy, Austria i Szwajcaria, czyli kraje z dobrze rozwiniętą gospodarką. WSiZ jako lider innowacyjności w regionie dołączyła do grona uczelni oferujących dualne kierunki studiów.

Jakie korzyści dadzą studia dualne Tobie?

 • zdobędziesz cenione przez przyszłych pracodawców kilkuletnie doświadczenie zawodowe, ściśle powiązane z wybranym kierunkiem studiów
 • otrzymasz wynagrodzenie za realizowany staż, zatem będziesz niezależny finansowo
 • poznasz specyfikę środowiska pracy
 • zwiększysz swoje szanse na zatrudnienie po studiach posiadając podwójne kwalifikacje
 • otrzymasz referencje przydatne podczas poszukiwania pracy
 • oprócz wiedzy teoretycznej nabędziesz praktyczne umiejętności i kompetencje
 • nie zmarnujesz cennego czasu potrzebnego na budowanie swojej pozycji zawodowej

Jakie korzyści dają studia dualne pracodawcy?

 • możliwość przeszkolenia przyszłych pracowników zgodnie z potrzebami firmy
 • absolwenci zawczasu poznają „kulturę korporacyjną” i są integralną częścią firmy
 • pracodawcy zyskują lojalnych pracowników o precyzyjnie ukształtowanych kompetencjach
 • pracodawcy inwestują w rozwój studenta-pracownika, licząc na kontynuację zatrudnienia
 • zacieśnienie współpracy środowiska naukowego ze światem gospodarczym

Sprawdź, jakie studia dualne oferujemy w tym momencie

Jak wyglądają zajęcia?

Część zajęć zrealizujesz podczas stażu w firmie. W Twoim programie studiów są one zapisane jako 3-miesięczny staż przez 4 semestry (łącznie 12 miesięcy). Za wszystkie godziny stażowe (minimum 1440 godzin) otrzymasz wynagrodzenie. W ten sposób będziesz mógł zarobić w trakcie studiów minimum 14 000 zł na rękę. Nie będziesz też pisać kolokwiów. Oceny z zajęć w ramach stażu wystawi Ci przełożony w firmie, a nie wykładowca.

Firmy, w których będzie można odbyć płatny staż

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11 fax: +48 17 866 12 22 e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019