Cyberbezpieczeństwo

KOLEGIUM: Informatyki Stosowanej
FORMA STUDIÓW: stacjonarne
CZAS TRWANIA STUDIÓW: 3 semestry

Odrębna ścieżka kształcenia realizowana od 1. semestru studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku INFORMATYKA.

Nabór na semestr letni (rekrutacja zimowa)

Odrębna ścieżka kształcenia Cyberbezpieczeństwo jest odpowiedzią na wyzwania związane z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni, w której funkcjonuje niemalże każdy podmiot gospodarczy. Firmy, instytucje państwowe, jednostki samorządowe, wojsko, ochrona zdrowia i inne potrzebują coraz bardziej zaawansowanej ochrony w cyberprzestrzeni.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku po 15:00.

Odrębna ścieżka kształcenia Cyberbezpieczeństwo przygotowuje specjalistów, którzy będą zarządzać bezpieczeństwem, projektować i wdrażać techniki bezpieczeństwa jak i monitorować i analizować systemy informatyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Zapotrzebowanie na specjalistów z tego zakresu rośnie z powodu wzrostu zagrożeń, ale i z powodu zaostrzających się krajowych i europejskich regulacji prawnych i wymogów nakładanych na podmioty gospodarcze.

W programie studiów

W ramach specjalności realizowana będzie grupa przedmiotów, dzięki którym studenci nabędą wiedzę i umiejętności związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji, aspektami socjologicznymi i prawnymi oraz technicznymi środkami bezpieczeństwa.
Przedmioty specjalnościowe w toku studiów:

 • Uwierzytelnienie, autoryzacja i podpis cyfrowy
 • Socjologiczne i prawne aspekty bezpieczeństwa
 • Programowe i techniczne środki bezpieczeństwa
 • Wirtualizacja zasobów i obliczenia rozproszone
 • Audyt bezpieczeństwa i monitorowanie systemów informacyjnych
 • Polityki bezpieczeństwa projektowania i wdrożenia
 • W ramach przedmiotów realizowanych na specjalności prowadzone będą kursy Cisco CCNA
 • Security oraz CCNA Cybersecurity Operations.

A co po studiach

Absolwenci tej specjalności mogą zdobyć zatrudnienie w firmach, jednostkach samorządowych, instytucjach państwowych, jednostkach ochrony zdrowia w charakterze administratora bezpieczeństwa informacji, inżyniera systemów bezpieczeństwa, analityka bezpieczeństwa i innych.

Ukończenie specjalności przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji oraz systemów informatycznych, monitorowaniem bezpieczeństwa systemów i sieci, reagowaniem na incydenty bezpieczeństwa, prowadzeniem audytów i tworzeniem polityk bezpieczeństwa.

7.01.2020 r. – Start rekrutacji

Zarejestruj się online   Aplikuj

Skompletuj wymagane dokumenty.

Potrzebujesz:

 • formularz wypełniony w rekrutacji online,
 • kserokopię odpisu dyplomu ukończenia wyższych studiów zawodowych, kserokopię suplementu do dyplomu, opinię od dziekana danego wydziału wraz z ustalonymi różnicami programowymi (dotyczy kandydatów, którzy kontynuują naukę na kierunku innym niż na studiach I stopnia), średnią ocen z toku studiów potwierdzoną przez dziekanat,
 • 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Dokonaj opłat i złóż wymagane dokumenty

Dołącz do dokumentów kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (100 zł) i opłaty rekrutacyjnej (85 zł).
Czekamy na Ciebie w Dziale Rekrutacji WSIiZ (Rzeszów, ul. Sucharskiego 2, pokój RA8) w godz. 8:00-16:00

31.03.2020 r. – Zakończenie rekrutacji

Sprawdź wyniki rekrutacji…

… i witaj w społeczności akademickiej WSIiZ! 😊 Zajęcia zaczynasz już w kwietniu 2020!

Studia realizowane w ramach projektu pn. „UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI”.

WSIiZ Rzeszów: Studia Dofinansowane

WSIiZ Rzeszów: Studia Dofinansowane

Nowe możliwości wynikające z realizacji projektu UCZELNIA PRZYSZŁOŚCI
Studenci mają możliwość skorzystania z nowego programu nauczania. Dzięki wsparciu programu UE „Uczelnia przyszłości” w ramach studiów znajdzie się więcej przedmiotów specjalnościowych związanych bezpośrednio z przygotowaniem do zawodu. Ponadto studenci będą korzystać z nowego oprogramowania i sprzętu laboratoryjnego zakupionego specjalnie na potrzeby realizacji tej specjalności.

Program specjalności przygotowuje do egzaminów na certyfikaty:

 • CCNA Security,
 • CCNA Cybersecurity Operations
 • CompTIA Security+
 • GIAC Security Essential (GSEC)

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019