Stypendia

Szansę na bezpłatne studia nasi studenci otrzymali od Uczelni na długo przed decyzją o równym traktowaniu studentów uczelni publicznych i niepublicznych – czyli o przyznaniu tym drugim środków na stypendia z budżetu państwa.

Uczelnia od początku swej działalności przyznawała z własnych środków stypendia naukowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, a w roku akademickim 2002/03 wprowadziliśmy finansowany z własnych środków System Bezpłatnych Miejsc (obecnie “Bezpłatne studia dla najlepszych“), adresowany do studentów rozpoczynających studia. W ramach tego unikalnego w skali kraju systemu najlepsi studenci mogą już na I roku studiów uczyć się bezpłatnie lub częściowo odpłatnie, otrzymując stypendia pokrywające 100 lub 50% czesnego. Obecnie system nosi nazwę “Bezpłatne studia dla najlepszych”. Udało się nam zatem stworzyć system stypendialny, gwarantujący młodym, zdolnym ludziom bezpłatną naukę przez cały okres studiów. Nasze rozwiązania uzupełniają bowiem system stypendialny finansowany z budżetu państwa, w którym stypendia za wyniki w nauce mogą być przyznawane dopiero od II roku studiów.

“Mogę śmiało powiedzieć, że jesteśmy liderem jeśli chodzi o ilość i wysokość przyznawanych stypendiów. Powyższe dane obalają mit, że w uczelni niepaństwowej nie można studiować za darmo i pokazują, że dobrze skonstruowany system stypendialny zachęca młodzież do systematycznej pracy, do walki o oceny, do aktywności. W rezultacie nie dziwią nas coraz liczniejsze sukcesy zawodowe naszych absolwentów i słowa uznania ze strony pracodawców”.

Prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 

KONTAKT:

W razie pytań bądź niejasności związanych ze sprawami stypendialnymi, prosimy o kontakt z dziekanatem.  

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2,
35-225 Rzeszów

tel.: 17 866 11 11
fax: +48 17 866 12 22
e-mail: wsiz@wsiz.rzeszow.pl

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie © 2008-2019